Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017

Posiadając mieszkanie, dom, grunt, lokal użytkowy, czy też inne nieruchomości musimy liczyć się z obowiązkiem opłacania podatku od nieruchomości. Jest to podatek lokalny uiszczany na rzecz miasta lub gminy, na terenie których znajduje się nieruchomość.

W dniu 11 lipca 2016 r. opublikowany został komunikat Prezesa GUS-u (M.P. z 2016 r., poz. 680). Wynika z niego, że stawki maksymalne podatku od nieruchomości niewiele spadną w 2017r. (w porównaniu do 2016r.). Niższe stawki na rok 2017 są wynikiem ujemnych odczytów wskaźnika inflacji (deflacja) publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Warto zaznaczyć, że chociaż Minister Finansów określa maksymalną wysokość stawek podatku od nieruchomości to rada gminy, uwzględniając wyznaczone progi, w drodze uchwały, ustala wysokość stawek podatku dla danego terenu.

Na rok 2017 kwoty stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie następujących wartości:

Od budynków lub ich części mieszkalnych: ­
      - 0,75zł/m2 powierzchni użytkowej


Od budynków lub ich części mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
      – 22,66 zł/m2 powierzchni użytkowej

 

Od budynków lub ich części mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:  
      - 4,61 zł/m2 powierzchni użytkowej

 

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
      – 0,89 zł/m2 powierzchni

 

Od pozostałych gruntów:

      – 0,47 zł/m2


Wysokość niektórych stawek maksymalnych nie ulegnie zmianie w porównaniu ze stawkami z 2016r., ponieważ podczas przeliczania stawek obowiązuje zasada zaokrąglania stawek w górę, do pełnych groszy.

tabela podatki 2017

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w poszczególnych latach znajdziesz w poniższych linkach:

Stawki podatku od nieruchomości 2024

Stawki podatku od nieruchomości 2023

Stawki podatku od nieruchomości 2019

Stawki podatku od nieruchomości 2016

 

Ada Kozłowska

okolica.pl

Oceń ten artykuł
  • Podziel się: