Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne – zgodnie z MSR wszelkie nieruchomości (działki, lokale użytkowe, biurowce, budynki, hale, magazyny) utrzymywane przez właściciela w posiadaniu w celu generowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości lub wzrostu wartości i późniejszej odsprzedaży. Nieruchomość inwestycyjna nie jest wykorzystywana przez właściciela do własnych, prywatnych celów, stąd mieszkanie w którym mieszkasz nie jest nieruchomością inwestycyjną. Definicja ta jest zbliżona do defnicji nieruchomości komercyjnych, dlatego terminy te często używane są zamiennie. 

W ofertach inwestycyjnych na okolica.pl znajdziesz liczne nieruchomości inwestycyjne sprzedawane z podpisanymi umowami najmu, dzięki czemu możliwe jest policzenie dla nich stopy rentowności z nieruchomości.

Powiązane artykuły:

  1. Inwestowanie w nieruchomości komercyjne – podstawy
  2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych – podstawy
  3. Jak liczyć rentowność najmu nieruchomości?
  4. Inwestycja w lokal użytkowy z najemcą – na co zwrócić uwagę przy zakupie
  5. Zakup i samodzielna komercjalizacja nieruchomości