Dochód pasywny

Dochód pasywny - dochód otrzymywany z aktywa (np. nieruchomości, obligacji) bez bezpośredniego działania inwestora (właściciela aktywa). Przykładem pasywnego dochodu jest dochód z najmu nieruchomości. Jeśli nieruchomość jest wynajmowana właściciel nie musi w związku z nią prowadzić, żadnej aktywności. Czynsz najmu należy mu się z samego tytułu posiadania nieruchomości.

Dochód pasywny jest koncepcją często wykorzystywaną w budowaniu planów finansowych, szczególnie tych które mają na celu generowanie zysku w postaci regularnych wpływów gotówki na rachunek właściciela majątku (rentierstwo).