LTV

LTV – (z ang. Loan to value) wartość kredytu do zabezpieczenia. Parametr używany przez dział ryzyka kredytowego, najczęściej występujący w ofercie banku – główny czynnik wpływający na marżę kredytu.

wzór na LTV

Przykład: Kupując nieruchomość za cenę 1 000 000 zł i finansując tą transakcję kredytem na 800 000 zł oraz wkładem własnym w wysokości 200 000 zł, LTV wyniesie 80%, bo:

przykład obliczeń LTV

Jak wynika z powyższego przykładu, znając LTV łatwo można wyznaczyć wymagany poziom wkładu własnego:

Wkład własny = 1 – LTV

W powyższym przykładzie:

Wkład własny = 1 – 80% = 20%

Im niższe LTV tym mniejsze ryzyko banku, dlatego banki uzleżniają marżę w ofercie od LTV (in minższe LTV, tym niższa marża). Najczęściej w ramach oferty pojawia się maksymalne akceptowane przez bank LTV.

Przykład: Jeśli kupujesz nieruchomość za 1 000 000 zł i otrzymasz informację z banku, że tą nieruchomość można sfinansować kredytem na max 70% LTV, to znaczy, że maksymalną kwotą kredytu, którą możesz uzyskać jest 700 000 zł, bo:

700 000 (kwota kretytu) = 1 000 000 (wartość zabezpieczenia) * 70% (LTV)