Bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

monety w słoiku

Źródło zdjecia: Foto designed by Rawpixel.com / Freepik.com

 

Ogólne informacje o przekształceniu użytkowania wieczytsego w prawo własności znajdziesz w artykule: O co chodzi z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności?

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewiduje dwa rodzaje bonifikat:

1.  OD OPŁATY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ ZA DANY ROK (bonifikata fakultatywna) w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa (na podstawie zarządzenia wojewody) lub jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie właściwej uchwały rady gminy lub sejmiku)

2. BONIFIKATY W PRZYPADKU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ:

- od wysokości tej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w wysokości (BONIFIKATA OBLIGATORYJNA):

  • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 
  • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

- od wysokości tej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym  na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku (BONIFIKATA FAKULTATYWNA)

               

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewiduje, jeżeli samorząd zdecyduje w uchwale o wyższej bonifikacie niż 60 % proponowanej przez Skarb Państwa to wojewoda niezwłocznie w drodze zarządzenia zrównuje stawki procentowe bonifikat dla gruntów będących własnością Skarbu Państwa leżących na terenie tej gminy do poziomu samorządowego. 

Bonifikaty obejmują również opłaty i opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Na przykład Rada Miasta st. Warszawy przyjęła uchwałę z 18 października 2018 r., w której miała obowiązywać bonifikata 98-99%. Jednak 13 grudnia 2018 r. nowa rada miasta zmieniła tamtą uchwałę, co wywołało oburzenie wśród mieszkańców stolicy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zgłosił do rady miasta wniosek o przywrócenie bonifikaty i zgodnie z uchwałą z 21 lutego 2019 r. jest przewidziana bonifikata od opłaty jednorazowej w wysokości:

  • 98% dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych,
  • 99%  dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

 

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak wygląda przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zapoznaj się z artykułem: O co chodzi z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności?

 

Małgorzata Grudzień

okolica.pl

21.03.2019 r.

Oceń ten artykuł
  • Podziel się: