Rentowność nieruchomości

Rentowność nieruchomości – synonimy: stopa kapitalizacji, stopa zwrotu z nieruchomości

Szablon do obliczania rentowności znajdziesz klikając tutaj.

Wyrażona procentowo stopa zwrotu z najmu nieruchomości. Pokazuje relację między dochodami czerpanymi z nieruchomości, a jej wartością. Dana jest wzorem:

rentowność nieruchomości wzór

Przykład:

  • Lokal usługowy wynajęty za 4000 zł miesięcznie (48 000 zł rocznie)
  • Koszty obciążające właściciela z tytułu własności 5000 zł rocznie
  • Wartość nieruchomości 600 000

rentowność nieruchomości - obliczenia

Stopa kapitalizacji pozwala na porównywanie między sobą opłacalności różnych nieruchomości, a także innych aktywów.

Powiązane artykuły

  1. Inwestowanie w nieruchomości komercyjne – podstawy
  2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych – podstawy
  3. Jak liczyć rentowność najmu nieruchomości?
  4. Co ma wpływ na rentowności nieruchomości?
  5. Cena a rentowność, co rośnie, co spada?
  6. Pułapki wyceny dochodowej nieruchomości
  7. Rentowność nieruchomości komercyjnych, a stopy procentowe