Polski hat-trick w oprocentowaniach! Stopy NBP, stopy międzybankowe WIBOR i rentowność obligacji na historycznych minimach

Drugi tydzień października 2014 przyniósł na polskim rynku finansowym niespodziewany hat-trick. Fani piłki nożnej wiedzą ile emocji zapewniają 3 gole zdobyte przez jednego gracza w tym samym meczu. Co natomiast w telegraficznym skrócie wydarzyło się na rynkach finansowych?

Pierwszy rekord rozpoczął się w środę, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy Narodowego Banku Polskiego. Pomimo spodziewanej przez rynek obniżki doszło do zaskoczenia. Ogłoszona obniżka wyniosła 50 punktów bazowych zamiast oczekiwanych przez analityków 25 punktów. Tak zdecydowana obniżka sprowadziła stopę referencyjną NBP do poziomu 2,00%, zaś stopę lombardową do poziomu 3,00%. Ta druga stopa została obniżona aż o 100 punktów bazowych, z poziomu 4,00%.

Drugi rekord padł następnego dnia, gdy na decyzję Rady mógł już zareagować rynek międzybankowy, na którym ustalane są stopy WIBOR. Szczególne znaczenie dla kredytobiorców ma stopa WIBOR 3 miesięczny, będąca podstawą ustalenia oprocentowania kredytów hipotecznych. WIBOR ustalany jest raz dziennie, o godzinie 11:00, dlatego czwartek był pierwszym dniem zdecydowanej reakcji na działania Rady z dnia wcześniejszego. Zmiana jednodniowa wyniosła -6,28%. WIBOR 3M ustalony został przy poziomie 2,09%, podczas gdy do połowy sierpnia utrzymywał się na stabilnym poziomie 2,70%. (vide: Wykres 1)

 

Trzeci rekord to reakcja na rynku obligacji skarbowych. 10 letnie polskie obligacje skarbowe w notowaniach zanurkowały do poziomu 2,739%. Zmiana jednodniowa wyniosła -4,23%. Spadek rentowności obligacji oznacza wzrost ich cen i dodatkowy zysk dla inwestorów, którzy nabyli obligacje przed spadkiem ich oprocentowania. (vide: Wykres 2)

O ile stopy NBP nie mają bezpośredniego wpływu na osoby prywatne, o tyle stopy WIBOR już tak. Przy najbliższej aktualizacji oprocentowania (zmiennego) banki będą przyjmować nowy poziom WIBOR. Będzie to skutkować przeliczeniem harmonogramów spłat kredytów i spadkiem płaconych przez kredytobiorców rat. Niższe zyski z obligacji skarbowych mogą natomiast powodować relatywnie wyższą atrakcyjność inwestowania w nieruchomości, gdyż stopy kapitalizacji uzyskiwane z najmu nie zależą bezpośrednio od oprocentowań wyznaczanych przez RPP. Jeśli stopy kapitalizacji dla nieruchomości nie spadną, to przy niższej stopie wolnej od ryzyko (rentowność obligacji) oznacza to wyższą, niż do tej pory premię za ryzyko inwestycji w nieruchomości.

Wykres 1 - Historczyne zmiany poziomu stopy WIBOR 3M

Wykres 2 - Historyczne zmiany rentowności 10 letnich polskich obligacji skarbowych

Marcin Grudzień

okolica.pl

Tutaj znajdziesz listę wszystkich naszych artykułów.

 

  • Podziel się: