269 PLN

Lokal użytkowy do wynajęcia, 13,48 m2, Suwałki

Suwałki, Tadeusza Kościuszki

Ostatnia aktualizacja:

12 wrz 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:269 PLN19,96 PLN / m2
 • Powierzchnia:13,48 m2
 • Piętro:parter()

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:lokal użytkowy

  Opis:

  Ogłoszenie

  o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy:  1. Tadeusza Kościuszki 112 – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 13,48 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 20,00 zł/m2 netto, wadium 400,00 zł.

  Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe, biurowy lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną.  2. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A – lokal położony na parterze o powierzchni użytkowej 17,55 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 13,00 zł/m2 netto, wadium 340,00 zł.

  Lokal przeznaczony jest na cele biurowe, usługowe, handlowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażone w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  Lokale są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

  Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł.

  Przedmiotem przetargu będzie wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji i podatek od nieruchomości przyszły najemca ponosi odrębnie. Osoba, która zostanie ustalona kandydatem na najemcę, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonej w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu. W przypadku, gdy wymiar jednomiesięcznego wylicytowanego czynszu wyniesie ponad 1 000 zł netto, wynajmujący może żądać od kandydata na najemcę przedstawienia do akceptacji dodatkowego zabezpieczenia płatności należności.  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w określonej formie, miejscu i czasie.

  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Pekao S. A. 14 1240 5211 1111 0010 6623 2587 do dnia 25.09.2019 r. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu.

  W przypadku odstąpienia przez kandydata na najemcę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Suwałki.

  Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 14 dni na indywidualne konta każdego uczestnika.

  Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1) dowód wpłaty wadium (opłaty manipulacyjne wpłaty i wypłaty wadium obciążają oferentów);

  2) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

  3) przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  4) reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

  5) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

  oraz oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem, jego warunkami, przedmiotem przetargu i jego regulaminem.

  Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz projektem umowy najmu regulującej jego warunki, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w terminie od dnia 11 września 2019 r. do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach od 9:00 do 13:00, w dniach roboczych.  Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. - ul. Wigierska 32, pokój nr 18.  Bliższe informacje dotyczące lokali, warunków przetargu oraz projektu umowy najmu dostępne są w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. przy ul. Wigierskiej 32 pok. nr 2, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51, 52 lub 58.

  Suwałki, 2019-09-10  Prezes Zarządu

  Jarosław Lebiediew

  /-/ podpis nieczytelny  Kontakt:
  Urząd Miasta Suwałki
  tel: 87 563-50-51
  org@um.suwalki.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-W-1639_3186_OLW
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Suwałki
  87 ... Pokaż numer