1 338 520 PLN

Obiekt na sprzedaż, 5405,5 m2, Chodzież

Chodzież, Karczewnik

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 338 520 PLN248 PLN / m2
 • Powierzchnia:5 405,50 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  OBWIESZCZENIE


  Syndyk masy upadłości ustanowiony dla dłużnika Przedsiębiorstwo GELAM Arkadiusz Geisler Kamil Geisler Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chodzieży, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. zabudowanych nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Karczewnik 4, dla których Sąd Rejonowy w Chodzieży prowadzi księgi wieczyste o numerze KW nr PO1H/00017245/7, PO1H/00017333/1, PO1H/00019329/4, szczegółowo opisanych w Operacie Szacunkowym z dnia 23 sierpnia 2017 roku sporządzonym przez biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 40% wartości oszacowania, tj. 1.338.520,00 zł netto (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia 00/100 złotych netto);

  2. środków trwałych, wyrobów gotowych oraz półproduktów opisanych w opinii biegłego sądowego Macieja Wituskiego z dnia 13 września 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie mniej jak 20% wartości oszacowania netto poszczególnych cen jednostkowych, tj. łącznie 168.991,60 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 60/100 złotych netto),

  3. pakietu należności opisanych przez biegłego biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło z dnia 13 września 2017 roku, za najwyższą zaoferowaną cenę.  Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Bezwarunkowe oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w terminie do dnia 31 marca 2020 r., do godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Przedsiębiorstwo GELAM Arkadiusz Geisler Kamil Geisler Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chodzieży – NIE OTWIERAĆ" z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 115/17”.

  2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oznaczenie składnika masy upadłości, którego dotyczy, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.

  3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. 32 1090 2590 0000 0001 3467 3445.

  4. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

  5. Rada Wierzycieli oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez odszkodowania z tego tytułu.

  6. Z wyceną przedsiębiorstwa oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl

  7. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.  Kontakt:
  Syndyk Łukasz Grenda
  tel: 61-670-73-73
  biuro@kancelariagrenda.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7342_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Syndyk Łukasz Grenda
  61-... Pokaż numer