500 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 1133,8 m2, Padew Narodowa

Padew Narodowa

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:500 000 PLN441 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 133,80 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


  Syndyk masy upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w upadłości w Padwi Narodowej w sprawie sygn. akt V GUp 70/17 ogłasza, iż posiada do sprzedaży następujące składniki masy upadłości:

  Część 1. współwłasność w udziale 1/2 części nieruchomość położonej w woj. podkarpackim, powiat mielecki, gmina Padew Narodowa, miejscowość Padew Narodowa składającej się z działki nr 564 (inne tereny zabudowane), o łącznym obszarze 0,5002 ha – księga wieczysta nr TB1T/00034930/6, własność nakładów w postaci posadowionych na działce nr 564 budynków tj. biurowo-handlowego o pow. użytkowej 360,5 m2, produkcyjnego – cukierni o pow. użytkowej 87,0 m2, garażowo-magazynowego o pow. użytkowej 347,1 m2, handlowo-usługowego o pow. użytkowej 339,2 m2, wyposażenie stosownie do wyceny rzeczoznawcy z dnia 14.09.2017r., towary handlowe (resztki) stosownie do wyceny rzeczoznawcy z dnia 14.09.2017r. Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł, kwota wadium 50.000,00zł.

  Część 2. prawo własności nieruchomości położonej w woj. podkarpackim, powiat mielecki, gmina Padew Narodowa, miejscowość Babule składającej się z działki nr 351 (inne tereny zabudowane), o łącznym obszarze 0,1072 ha, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o pow. użytkowej 266,2 m2 – księga wieczysta nr TB1T/00021894/4, wyposażenie stosownie do wyceny rzeczoznawcy z dnia 14.09.2017r. o wartości 439,00 zł netto. Cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł, kwota wadium 20.000,00 zł.

  Sprzedaż w/w składników nastąpi w formie dwóch odrębnych pisemnych nieograniczonych przetargów ofertowych. Poszczególne oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: Oferta przetargowa na zakup majątku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w upadłości (cz.1 Siedziba, cz. 2 Babule), sygn. akt V GUp 70/17 – nie otwierać, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Szarek 39-300 Mielec ul. Mickiewicza 52, w terminie do dnia 04.03.2020r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w odpowiedniej wysokości na rachunek bankowy Spółdzielni nr 82 1240 2656 1111 0010 7304 7853 w terminie do dnia 04.03.2020r. (liczy się data uznania rachunku bankowego). Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Do skutecznego wyboru oferty konieczne jest jej zatwierdzenie przez Sędziego-komisarza.

  Szczegółowy Regulamin sprzedaży dostępny jest w Kancelarii Syndyka w Mielcu (39-300) ul. Mickiewicza 52 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. +48600804368) oraz na stronie internetowej www.dppr-szarek.pl w zakładce „Upadłości i Restrukturyzacje” w części dot. GS Padew Narodowa.  Kontakt:
  Syndyk Maciej Szarek
  tel: +48600804368
  syndyk@dppr-szarek.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7338_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Syndyk Maciej Szarek
  +48... Pokaż numer