1 399 282 PLN

Obiekt na sprzedaż, 1384,9 m2, Łaziska Górne

Łaziska Górne

Ostatnia aktualizacja:

16 maj 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 399 282 PLN1 010 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 384,90 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

  w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego  Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.

  z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno,

  NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

  pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całości

  ZAPRASZA

  do złożenia dokumentów przetargowych na zakup:

  prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia (obręb 0026 Łaziska Górne), stanowiącego część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00056374/3, obejmującego łącznie działki nr:

  1) 1279/132 o pow. 2.571,00m2 wraz z prawem własności budynku byłego Centrum medycznego oraz garażu o konstrukcji stalowej i budowli zlokalizowanych na tej działce, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,

  2) 1281/132 o pow. 272,00m2, która stanowi drogę dojazdową.  Współrzędne GPS – N: 50°7’58.1”; E: 18°50’20.86”

  mapa z lokalizacją  Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 1.399.282,00 zł

  (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100)  Cena nie obejmuje jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przechodu

  i przejazdu w kwocie netto 2.329,00 zł.  Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A) do dnia 25.07.2019 r. do godziny 14:00

  Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 26.07.2019 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki.

  Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 572 886 687 lub 572 886 688 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:45 do dnia 19.07.2019 r.

  Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej tauron-nieruchomosci.pl.

  link do ogłoszenia

  Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomosci.pl.  Opis nieruchomości:

  Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia, stanowiącej część nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056374/3, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, na którą to Nieruchomość składają się:

  1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu o numerze ewidencyjnym 1279/132, karta mapy 5, obręb 0026 Łaziska Górne, o powierzchni 2571,00 m2.

  2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu o numerze ewidencyjnym 1281/132, karta mapy 5, obręb 0026 Łaziska Górne, o powierzchni 272,00 m2, która wraz z kilkoma miejscami parkingowymi, stanowi drogę dojazdową do działki 1279/132.

  3. Prawo własności budynku o charakterze przychodni - centrum medycznego.

  Budynek murowany w całości podpiwniczony, piętrowy. Fundamenty żelbetowe, ściany nośne murowane z cegły, stropy żelbetowe, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty papą. Ściany zewnętrzne i działowe murowane z cegły, obustronnie otynkowane, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, stolarka okienna PCV. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1384,90 m2.

  4. Prawo własności garażu o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 30,00 m2.

  5. Prawo własności budowli – min. placów parkingowych, dróg dojazdowych, śmietnika.

  Działki zlokalizowane są na obrzeżach strefy peryferyjnej miasta Łaziska Górne, w odległości ok. 1km od wjazdu na drogę krajową DK 81 Katowice – Wisła. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa Elektrowni Łaziska i Huta Łaziska.

  Zgodnie z zapisem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina w Łaziskach Górnych nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym 2PU – tereny przemysłowo-usługowe.  Kontakt:
  TAURON Wytwarzanie S.A.
  tel: 572 886 687
  lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-6691_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  TAURON Wytwarzanie S.A.
  572... Pokaż numer