400 000 PLN

Nieruchomość komercyjna, 792,13 m2, Brzeg

Brzeg, Kusocińskiego

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:400 000 PLN505 PLN / m2
 • Powierzchnia:792,13 m2
 • Piętro:(1 piętro w budynku)

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt
 • Wysokość pomieszczeń:320 cm

  Opis:

  OBWIESZCZENIE

  Syndyk masy upadłości Marty Skrobich prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marta Skrobich „TEXON” we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ul. Kusocińskiego 1, stanowiącej działkę nr 12 (AM-2, obręb nr 1103 Południe), o pow. 0,1253 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjno-magazynowym o pow. użytkowej 792,13 m2 oraz wiatą stalową, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00031285/9
  za cenę 400.000 zł. netto
  Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta nieruchomość TEXON” należy doręczyć na adres syndyka masy upadłości Marty Skrobich prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marta Skrobich „TEXON” we Wrocławiu ul. Braci Gierymskich 160, 51-640 Wrocław lub złożyć na ręce syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu do dnia 12 października 2016 roku do godz. 1700.
  Otwarcie ofert w dniu 14 października 2016 roku o godz. 1530 w Brzegu ul. Kusocińskiego 1.
  oferta winna zawierać:
  1. Pełną nazwa (dane osobowe) oferenta z adresem do korespondencji;
  2. Oferowaną cenę (netto) i sposób je zapłaty;
  3. Dowód wpłaty wadium;
  4. Zobowiązanie uczestnika przetargu do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności;
  5. Pisemne oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  6. Pisemne oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie XII regulaminu przetargu;
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz jego wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

  Wadium w kwocie 40.000 zł. płatne na konto:
  BZWBK Nr: 30 1090 2167 0000 0001 1931 4440
  Sprzedaż zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem, z którym można zapoznać się w siedzibie upadłego lub otrzymać drogą elektroniczną po podaniu adresu e-mail
  Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyny
  Dodatkowe informacje pod nr tel. 603-132-365 lub e-mail: syndyk258@interia.pl  Kontakt:
  Texon Marta Skrobich w upadłości likwidacyjnej
  tel: 603132365
  syndyk258@interia.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-4456_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Texon Marta Skrobich w upadłości likwidacyjnej
  603... Pokaż numer