385 000 PLN

Działka inwestycyjna na sprzedaż, 6157 m2, Starachowice

Starachowice, Radomska

Ostatnia aktualizacja:

11 wrz 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:385 000 PLN63 PLN / m2
 • Powierzchnia:6 157 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:inwestycyjna

  Opis:

  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH  Zgodnie z § 6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu

  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)  Zarząd Powiatu w Starachowicach

  ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego


  Lp: 1

  Adres nieruchomości: Starachowice ul. Radomska

  Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i Nr KW: Dz. nr 9/55
  o pow. 0,0152 ha, dz. nr 9/56
  o pow. 0,6005 ha, KW KI1H/00023439/6

  Opis nieruchomości: Działki niezabudowane

  Terminy przeprowadzonych przetargów:
  I przetarg odbył się 25.04.2019 r.
  II przetarg odbył się 08.08.2019 r.

  Termin rokowań /godzina: 14.11.2019 r. godz. 10:00

  Cena wywoławcza nieruchomości: 385 000 zł
  Do uzyskanej ceny doliczony zostanie podatek VAT

  Wysokość zaliczki/ termin płatności: 38 500 zł
  płatne do 06.11.2019 r.


  Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, pok. 213 II pietro.  Działki nr 9/55, nr 9/56 nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

  Wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu oznaczonego symbolem „B1 Radomska – teren wielofunkcyjny, zabudowa produkcyjna przemysł drzewny, szpital miejski, usługi oświaty, hotel, stadion miejski, tereny lasów – na terenie usług w zieleni, oświaty, służby zdrowia, kultury istniejące/rozwojowe.

  W dziale III księgi wieczystej Nr KI1H/00023439/6 wpis – służebność przesyłu na czas nieoznaczony na działkach 9/45, 9/55, 9/56 objętych niniejszą księgą wieczystą na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie.

  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacona zaliczka w pieniądzu, w wysokości i terminie podanym w tabeli na konto Starostwa Powiatowego w Starachowicach 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu zaliczki na rachunku Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Zaliczka może być również wniesiona w obligacjach Skarbu Państwa.

  Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy informacyjnej w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.spstarachowice.bip.doc.pl w zakładce Przetargi. Szczegółowych informacji można uzyskać również pod nr telefonu 041 276 09 35.

  Kontakt:
  Starostwo Powiatowe w Starachowicach
  tel: (41) 276 09 35
  starosta@powiat.starachowice.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-24371_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Starostwo Powiatowe w Starachowicach
  (41... Pokaż numer