22 600 PLN

Działka leśna na sprzedaż, 14838 m2, Jaworzno

Jaworzno

Ostatnia aktualizacja:

19 cze 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:22 600 PLN2 PLN / m2
 • Powierzchnia:14 838 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:leśna

  Opis:

  TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

  Oddział w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141,

  NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości.

  ZAPRASZA

  do nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż

  nieruchomości położonych w Jaworznie przy ul. Gen. Hallera (dawna ul. Rapackiego)  Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 1141/8, 1145, 1146/3, 1146/4, 1146/5, 1146/6, 1148/3, 1148/5, obręb Byczyna, o łącznej powierzchni 1.4838 ha

  Działki położone są w Jaworznie przy ul. Gen. Hallera, w województwie śląskim.  Nieruchomości objęte są Księgami Wieczystymi Nr KA1J/00043846/6 oraz KA1J/00026978/5 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.  Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach nr: 1146/3 i 1148/5 o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.  Oferowana cena zakupu nieruchomości opisanych powyżej, składających się z działek nr: 1141/8, 1145, 1146/3, 1146/4, 1146/5, 1146/6, 1148/3, 1148/5, nie może być równa lub niższa niż 22.600,68 PLN netto, (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych 68/100).  Wadium wynosi 2.260,07 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 07/100).  Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 23.07.2019 r. do godz. 9:00 do Kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie, pok. 118

  Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

  Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 (pokój nr 306).  Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do godz. 15:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:30 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Małobądzkiej 141 pokój nr 313 oraz telefonicznie: Pan Radosław Chromik, tel. 32 766-50-50, 516-110-467 lub mailowo: radoslaw.chromik@tauron-dystrybucja.pl.

  Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl
  Pliki do pobrania
  Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2033

  Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2034

  Szczegółowe informacje o przedmiocie ogłoszonego postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2035

  Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2036  Kontakt:
  TAURON Dystrybucja SA
  tel: 32 766-50-50
  radoslaw.chromik@tauron-dystrybucja.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-23537_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  TAURON Dystrybucja SA
  32 ... Pokaż numer