66 271 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 1563 m2, Olecko

Olecko

Ostatnia aktualizacja:

15 mar 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:66 271 PLN42 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 563 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU  OPIS NIERUCHOMOŚCI:

  I. Niezabudowane, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6 (do cen doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%).  1) oznaczona nr geod. 3206 o pow. 0,1563 ha, Cena wywoławcza: 66 271,00 zł Wadium: 7 000,00 zł

  2) oznaczona nr geod. 3212 o pow. 0,1724 ha, Cena wywoławcza: 73 098,00 zł Wadium: 7 500,00 zł

  3) oznaczona nr geod. 3193 o pow. 0,1924 ha, Cena wywoławcza: 73 420,00 zł Wadium: 7 500,00 zł

  4) oznaczona nr geod. 3195 o pow. 0,1822 ha, Cena wywoławcza: 69 527,00 zł Wadium: 7 000,00 zł  II. Niezabudowana, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej, położona w obrębie Olecko 2, miasta Olecko ul. Szeremety. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1C/00001220/6 (do ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%).  1) oznaczona nr geod. 3192 o pow. 0,2357 ha, Cena wywoławcza: 99 937,00 zł Wadium: 10 000,00 zł  Działki 3206, 3212, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr XLVII/379/06 z dnia 31.08.2006 r. Działki 3192, 3193, 3195 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr ORN.0007.39.2016 z dnia 25.05.2016 r. Przez działki 3192, 3193, 3195 przebiega granica ograniczonego użytkowania od czynnego cmentarza.  Dodatkowo nabywca każdej nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 300,00zł.  Nabywca każdej nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego nabytej nieruchomości.

  Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywcy dokonywać będą na własny koszt.

  Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy działek dokonają we własnym zakresie.

  Na działkach nie były wykonywane badania geologiczne.

  Wszelkie prace zwiększające koszty budowy ponosić będą nabywcy.

  Przedmiotem licytacji jest wartość każdej nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.

  FORMA NABYCIA: nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowej 32 nr:

  33 2030 0045 1110 0000 0184 9010

  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 12.04.2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków

  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

  Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

  Przetargi na powyższe nieruchomości odbyły się w dniach: 11.12.2018 r., 14.02.2019 r.

  Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.

  2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.

  3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.

  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

  Olecko, 87 739 18 59, 87 520-24-75, 87 520-21-47, 87 520-22-94, (upoważniony do udzielenia informacji jest Tomasz Ulikowski) lub www.spolecko.bip.doc.pl


  Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.  Kontakt:
  Starostwo Powiatowe w Olecku
  tel: (87) 520-24-75
  starostwo@powiat.olecko.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-22502_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Starostwo Powiatowe w Olecku
  (87... Pokaż numer