35 250 PLN

Licytacja elektroniczna, działka budowlana, Bychowo

Bychowo (powiat wejherowski, gmina Gniewino)

Ostatnia aktualizacja:

24 lis 2022Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:35 250 PLN10 PLN / m2
 • Powierzchnia:3 628 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  Komornik Sądowy
  przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
  Adam Grzona

  Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

  Sygnatura: Km 1297/19

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 11.01.2023 na portalu licytacje.komornik rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 84-250 Bychowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00065024/4.

  Opis nieruchomości:
  Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Bychowie, gmina Gniewino. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 184/13 o powierzchni 3.628 m2.

  Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18.01.2023 o godzinie: 12:00 .

  Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

  W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy
  Adam Grzona

  Numer ogłoszenia: 61491-S-26b5f
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Pełnomocnik
  +48... Pokaż numer
  Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Ta witryna korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA.