191 000 PLN

Lokal użytkowy od Syndyka - Łódź, ul. Lutomierska

Łódź, Lutomierska 69

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:191 000 PLN1 990 PLN / m2
 • Powierzchnia:96 m2
 • Piętro:parter(budynek parterowy)

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:lokal użytkowy
 • Rok:1
 • Rynek:wtórny

  Opis:

  W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "NIKE" w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 91/21) Syndyk podaje do wiadomości publicznej o prowadzonym przetargu na sprzedaż nieruchomości:

  1. Przedmiotem przetargu są:
  a) Prawo własności lokalu użytkowego położonego przy ul. Lutomierskiej 69 w Łodzi o powierzchni 96,24 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LD1M/00218157/0 wraz z udziałem w wysokości 38/1000 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LD1M/00059935/5 za cenę nie niższą niż 188.370,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
  b) ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1, stanowiącego integralną część niniejszych warunków przetargu, za łączną cenę nie niższą niż 2.630,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych).
  Tj. łączna minimalna cena przedmiotu przetargu wynosi 191.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
  2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 191.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
  3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 stycznia 2023 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
  4. Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/00) przelewem na rachunek bankowy.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 stycznia 2023 roku o godzinie 11:45 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14. Więcej informacji w tym warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 –
  17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

  Numer ogłoszenia: 66073-S-e2bb3
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Ogłoszenie prywatne
  +48... Pokaż numer
  Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Ta witryna korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA.