183 500 PLN

Działka w Dąbrowie Chełmińskiej - MPZP MN/U

Dąbrowa Chełmińska

Ostatnia aktualizacja:

24 lis 2022Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:183 500 PLN117 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 563 m2

Opis:

Oferta sprzedaży działki budowlanej zlokalizowanej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Konwaliowej.

Działka budowlana o powierzchni 1563 m2 zlokalizowana wśród nowo budowanych domów w kształcie prostokąta.

Media znajdują się bezpośrednio w drodze.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr Uchwała Nr XIX/132/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2008 r.

Działka położona w obszarze 15 MN/U, w której obowiązują następujące ustalenia:

1) w granicach planu wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych o symbolu - MN/U,

2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie związanych z podstawowym prze-znaczeniem terenu i jego obsługą, w tym produkcyjnych, magazynowo-składowych (np. handlu hurtowego), hodowli zwierząt, a także innych funkcji powodujących szkodliwe (trwałe lub czasowe) uciążliwości dla środowiska i ludzi,

3) obowiązuje lokalizacja zabudowy o wysokiej jakości architektoniczno-estetycznej, w zakresie formy, skali i proporcji, materiałów wykończeniowych i detalu architektonicznego, wymóg stosowania jednolitego materiału pokrycia dachów dla wszystkich budynków w obrębie jednej działki, ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki - dopuszczalne kolory naturalnej ceramiki, brąz, grafit oraz zieleń;

4) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych na granicy działek,

5) zakaz budowy obiektów budowlanych i budynków bez poprzedzenia projektu budowlanego badaniami geologiczno-inżynierskimi w celu określenia warunków posadowienia,

6) wymagane sytuowanie nowych budynków zgodnie z obowiązującymi i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu,

7) od strony dróg publicznych obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych - ze wskazaniem obsadzenia zielenią izolacyjną,

8) obowiązuje zakaz lokalizowania tablic reklamowych wielkoformatowych,

9) reklamy, szyldy i tablice informacyjne: dopuszcza się lokalizowanie szyldów do elewacji frontowej dostosowanych do wystroju, kolorystyki i charakteru elewacji,

10) na poszczególnych działkach dopuszcza się realizacje obiektów małej architektury ogrodowej oraz terenowych urządzeń rekreacji,

11) dopuszcza się budowę oczek wodnych - nie większych niż 30% terenów biologicznie czynnych,

12) zakaz realizacji obiektów tymczasowych niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych,

13) zakaz lokalizacji tuneli foliowych, szklarni i garaży blaszanych

14) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych działkach jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego, wysokość budynku od poziomu terenu przed głównym wej-ściem do budynku do kalenicy nie może przekroczyć 8,0 m., dachy dwu lub wielospadowe o maksymalnym nachyleniu połaci od 30° do 45°, maksymalna powierzchnia zabudowy 200 m2,

15) dopuszcza się lokalizację na poszczególnych działkach jednego wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego, o geometrii dachu nawiązującej do budynku mieszkalnego, maksymalna powierzchnia zabudowy 100 m2, wysokość budynku od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy nie może przekroczyć 6,0 m,

16) obowiązujący kierunek kalenic głównych budynków:
a) w przypadku frontu działki prostopadłego do bocznych granic działki - równolegle do frontu działek,
b) w przypadku działki o nieregularnym kształcie - w układzie prostopadłym do dwóch równoległych granic działki,
c) dla działek narożnych - równolegle do jednej z przyległych dróg,

17) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i adaptację istniejących budynków mieszkalnych i garażowo-gospodarczych z zachowaniem ustaleń niniejszej uchwały,

18) ustala się obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,

19) ustala się ograniczenie wysokości nowych ogrodzeń: minimalnej 1,20 m maksymalnej 1,60 m,

20) wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - 50%,
b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami - 35%

Zapraszam do kontaktu!
Jeżeli potrzebujesz kredytu na zakup tej nieruchomości, bezpłatnie pomożemy Ci w uzyskaniu najlepszej oferty.
Magdalena Taczyńska Licencjonowany pośrednik nieruchomości tel. 608 816 637

Możesz liczyć na naszą pomoc na każdym etapie transakcji, łącznie z bezpłatną pomocą specjalisty w uzyskaniu kredytu bankowego, zgromadzeniem dokumentacji do notariusza, i sprawami posprzedażowymi.

We współpracującej z naszym biurem kancelarii notarialnej otrzymasz 30% rabatu na taksę notarialną!

Biuro Nieruchomości Dobre Miejsce jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy. Sprawy nieruchomości są niezwykle istotne - zaufaj profesjonalistom!
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer ogłoszenia: 58902-S-DMMT_GS_1563_2
 • Zgłoś błąd
  • Ogłoszenie nieaktualne
  • Błędny adres
  • Błąd w opisie
  • Publikowane wielokrotnie
  • Inny
Awarat użytkownika
Nieruchomości Dobre Miejsce
Sebastian
537... Pokaż numer
Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Ta witryna korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA.