1 388 000 PLN

Duża działka w miejscowości Kaliszki gmina Czosnów

Kaliszki (powiat nowodworski, gmina Czosnów)

Ostatnia aktualizacja:

30 cze 2022Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 388 000 PLN250 PLN / m2
 • Powierzchnia:5 552 m2
 • Szerokość działki:19 m
 • Długość działki:296 m

Dodatkowe:

 • Szambo
 • Prąd

Opis:

Firma Fine Properties ma ogromną przyjemność przedstawić działkę 5552 m2 znajdującą się w miejscowości Kaliszki gmina Czosnów. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze asfaltowej, kilkaset metrów od drogi krajowej nr. 7.

■ kształt działki: prostokąt; szerokość: 18,8m; długość: 296m; teren płaski.
■ dojazd drogą asfaltową,
■ prąd, szambo, woda miejska,
■ część szerokości działki przeznaczona na drogę. Jest możliwość odkupienia od sąsiada paska działki (około 11 m szer.)

Informacje o warunkach zabudowy:

■ MN-9(ok. 3793 m2, pokrycie 69%)
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
■ KDW-9(ok. 726 m2, pokrycie 13%)
Tereny dróg wewnętrznych
■ MN-13(ok. 683 m2, pokrycie 12%)
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
■ KDL-2(ok. 50 m2, pokrycie 1%)
Tereny dróg publicznych klasy lokalnej
■ KDD-2 (ok. 235 m2, pokrycie 4%)
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

■ nieruchomość bez zadłużeń,
■ nieruchomość dostępna od zaraz,
■ działka posiada księgę wieczystą,
■ jeden właściciel.

Uchwała Nr XXXIII/281/2021 z 2021-04-22

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 209 z obrębu Kaliszki Podstawa prawna uchwała nr XXX/228/2016 z 2016-11-08 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów (Dz.U Woj. Mazowieckiego z 2016-12-12, poz. 11167) 1. Zmiana - Uchwała Nr XXXIII/281/2021 z 2021-04-22 Przeznaczenie w planie: - MN-9 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3793 m2 ) - KDW-9 Tereny dróg wewnętrznych (726 m2 ) - MN-13 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (683 m2 ) - KDL-2 Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (50 m2 ) - KDD-2 Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (235 m2 ) Ustalenia szczegółowe: §16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN o numerach od 1 do 18 oraz o numerach od 32 do 37, ustala się: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) uzupełniające: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, b) budynki usługowe w zabudowie wolnostojącej lub jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne, c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego; 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN o numerach od 1 do 18 i od 32 do 37 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2; 4) fragmenty terenów oznaczonych symbolami: MN-3, MN-8, MN-11, MN-17 położone są w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych będących w ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w §8; 5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej – minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej, b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej, c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,6, d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0,05, e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego – 11 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe, f) maksymalna wysokość wolnostojącego budynku garażowego, gospodarczego – 6 m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, g) maksymalna wysokość: budowli, obiektów małej architektury – 11 m, h) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20º do 45º, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek, i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) minimalna powierzchnia działki: 1200 m2 dla budynków wolnostojących, 800 m2 dla budynków w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, b) minimalna szerokość frontu działki: 20 m dla budynków wolnostojących, 10 m dla budynków w zabudowie bliźniaczej; 7) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej zgodnie z pkt 6 lit. a); 8) obsługę komunikacyjną działek budowlanych i warunki parkingowe zgodnie z §12; 9) obsługę działek budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

■ Oferujemy również pomoc w uzyskaniu kredytów. Współpracujemy z bankami już od 13 lat i jesteśmy w stanie pomóc nawet w bardzo trudnych sytuacjach.

■ Pomimo, iż Doradcy Fine Properties przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych od osób trzecich. Niniejsza prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Serdecznie zapraszamy na prezentację.
Numer ogłoszenia: 52602-S-155
 • Zgłoś błąd
  • Ogłoszenie nieaktualne
  • Błędny adres
  • Błąd w opisie
  • Publikowane wielokrotnie
  • Inny
FINE PROPERTIES
Piotr Derbin
723... Pokaż numer
Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Ta witryna korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA.