8 628 000 PLN

Duży teren inwestycyjny w Cieszynie.

Cieszyn

Ostatnia aktualizacja:

22 lis 2022Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:8 628 000 PLN120 PLN / m2
 • Powierzchnia:71 900 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:inwestycyjna

  Opis:

  Na sprzedaż duży teren inwestycyjny o powierzchni 7,19 ha położony w obrębie Cieszyna.

  Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren jest oznaczony symbolem 1P/U, ustala się :

  1) lokalizację budynków produkcyjnych i magazynowych; \

  2) lokalizację budynków na potrzeby usług z wykluczeniem budynków przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, opieki socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, turystyki, sportu;

  3) lokalizację budynków i budowli funkcjonalnie związanych z zabudową wymienioną w pkt 1 i 2;

  4) lokalizację dróg wewnętrznych, przy czym minimalna szerokość pasa drogowego winna wynosić 8 m;

  5) nakazuje się zagospodarowanie pasa terenu, który zawarty jest pomiędzy ustaloną nieprzekraczalną linią zabudowy biegnącą wzdłuż północnej granicy terenu 1P/U a południową granicą terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Kępnej, oznaczonego graficznie na rysunku planu, jako terenu zieleni izolacyjnej z nasadzeniami drzew i krzewów, przy czym posadzone drzewa i krzewy winny tworzyć ciągłe i zwarte zadrzewienie o minimalnej szerokości 8 m i minimalnej wysokości 6 m;

  6) zakazuje się lokalizowania budowli i urządzeń w pasie terenu, o którym mowa w pkt 5, z zastrzeżeniem § 10;

  7) maksymalna wysokość zabudowy: 6,0 m, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 8;

  8) maksymalna wysokość zabudowy w odniesieniu do budynków wymienionych w pkt 1 i 2: 10,0 m;

  9) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki: maksymalnie 0,60;

  10) intensywność zabudowy: a) maksymalnie: 1,2, b) minimalnie: 0,3,

  11) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy niż 20%;

  12) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2;

  13) geometria dachu: dla budynków wymienionych w pkt 1 do 3:dachy jedno i wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci nie przekraczających 45°. Dopuszcza się dachy łukowe lub inne krzywoliniowe; 14) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki pod zabudowę produkcyjno-usługową nie mniejszą niż 10000 m2 .

  Dostępne uzbrojenie w granicy : prąd, woda, gaz, kanalizacja. Dojazd asfaltowy. Dobra lokalizacja i dojazd-do S52 w kierunku Bielska-Białej i Czech około 1,8 km. Do ceny należy dodać podatek VAT 23%. Cena i warunki sprzedaży do ustalenia. Szczegóły w naszej Kancelarii. Oferta godna polecenia. 

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie opisów czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.

  Numer ogłoszenia: 11000-S-08d0e
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Biuro nieruchomości
  +48... Pokaż numer
  Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Ta witryna korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA.