42 000 PLN

Mieszkanie na sprzedaż, 29,21 m2, Skarszewy

Skarszewy, Kościerska

Ostatnia aktualizacja:

14 paź 2021Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:42 000 PLN1 438 PLN / m2
 • Powierzchnia:29,21 m2
 • Liczba pokoi:1
 • Piętro:parter

Dodatkowe:

 • Rynek:wtórny

  Opis:

  Ogłoszenie Burmistrza Skarszew

  o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości  Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 , art.39 i art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990. ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Skarszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy.  1. Gmina Skarszewy jest właścicielką nieruchomości położonej w Skarszewach w obrębie 8, oznaczonej jako działka Nr 14/18 o obszarze 1165 m², dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. prowadzi księgę wieczystą Kw Nr GD1A/00048531/6. Nieruchomość położona w Skarszewach przy ul. Kościerskiej 31 zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonym na terenie, który zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z funkcją towarzyszącą lub uzupełniającą- teren zabudowy zagrodowej oraz usługowej.  2. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku składający się z: przedsionka, 1 pokoju, WC o łącznej powierzchni użytkowej 29,21 m2 . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,26 m2.  3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.  4. Cena wywoławcza lokalu wraz z w udziałem w gruncie 42 000,00 zł  5. Wartość udziału 16/100 w gruncie działki 14/18 obręb 8 – 12 480,00 zł

  - Wadium wynosi 4 200 zł.

  - Minimalne postąpienie 420,00 zł.


  6. Przetarg na przedmiotowy lokal odbędzie się 16.11.2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pokój nr 13.  7. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego BS Skarszewy O/Starogard Gd.: 54 8340 0001 0100 0143 2000 0006 w terminie do dnia 09.11.2021 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

  W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz Gminy Skarszewy.

  8. Osiągnięta w przetargu cena:

  - sprzedaży lokalu płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 10 w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

  9. Burmistrz Skarszew zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

  Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl.  Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu udziela Pani Ewa Spierewka tel. 058 588 22-01 w godz. 7.30 - 15.30 .  BURMISTRZ

  JACEK PAULI
  Kontakt:
  Urząd Miejski w Skarszewach
  tel: 58 588 22 01
  [email protected]


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7725_3186_OMS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miejski w Skarszewach
  58 ... Pokaż numer
  Administratorem danych osobowych jest Palladia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi powyższego zapytania, co wiąże się z koniecznością udostępnienia danych do ogłoszeniodawcy. Więcej informacji o prawach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj. Ta witryna korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA.