10 000 PLN

Udział w wysokości 1/2 części prawa nieruchomości

Ślubów (powiat górowski, gmina Góra)

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:10 000 PLN20 PLN / m2
 • Powierzchnia:502,10 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  Obwieszczenie o sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości  Syndyk masy upadłości Sylwii Sauć ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci udziału w wysokości 1/2 części prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ślubów, w gminie Góra, województwo dolnośląskie, o pow. 0,3958 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej KW nr LEG1G/00084907/1. Jednocześnie Syndyk informuje, iż nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.  Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto.  Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 46/18” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu lub przesłać listem poleconym na adres kancelarii Stachura Skrzypinski & Wspólnicy ul. Towarowa 41/100 61-896 Poznań (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

  Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w regulaminie sprzedaży.  Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 43 1090 1447 0000 0001 3618 5339 z dopiskiem "Sprzedaż, konkurs ofert – sygn. akt.XI GUp 46/18 " najpóźniej do dnia 15 maja 2020 roku.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2020 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości.  Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.  Operat dotyczący nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępe są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Poznaniu przy ul. Towarowej 41/100. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w formacie pdf.  Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00.  Kontakt:
  Syndyk Krzysztof Skrzypinski
  tel: 61-670-73-73
  biuro@kancelariagrenda.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7335_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Syndyk Krzysztof Skrzypinski
  61-... Pokaż numer