616 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 659,9 m2, Jaworzno

Jaworzno

Ostatnia aktualizacja:

05 gru 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:616 000 PLN933 PLN / m2
 • Powierzchnia:659,90 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

  w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego  Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.

  z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno,

  NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

  pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł

  wpłacony w całości  ZAPRASZA

  do złożenia dokumentów przetargowych na zakup:

  prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntowej nr 279/17 obręb 165 m Jaworzno,

  o powierzchni 1 537,00 m2, prawa własności budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego o pow. użytkowej 659,90 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/00030870/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z drogą dojazdową, którą stanowi działka nr 279/18 obr. 165 m. Jaworzno o powierzchni 437 m 2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/00033330/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Obszar, na którym położona jest powyższa nieruchomość, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podłęże Las” w Jaworznie, zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/590/2010 /01 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 31 sierpnia 2010r. Nr 165 poz. 2701) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem PEE- Elektrownia Jaworzno.

  Współrzędne GPS – N: 50°12’10.00”; E: 19°12’20.00”  Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 616 000,00 zł

  (słownie: sześćset szesnaście tysięcy złotych 00/100)  Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A) do dnia 31.03.2020r. do godziny 14:00

  Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 07.04.2020 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki.

  Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 301 834 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 27.03.2020r.  Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej:

  www.tauron-nieruchomosci.pl  Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomości.pl.  Kontakt:
  TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
  tel: 661301834
  tomasz.istigniejew@tauron-wytwarzanie.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7190_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
  661... Pokaż numer