1 700 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 2278,9 m2, Starachowice

Starachowice

Ostatnia aktualizacja:

28 lis 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 700 000 PLN746 PLN / m2
 • Powierzchnia:2 278,90 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH


  Zgodnie z § 6 ust 4 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./


  Zarząd Powiatu w Starachowicach

  ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego


  Lp.: 1.

  Adres nieruchomości: Starachowice ul. Oświatowa 9

  Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i Nr Księgi wieczystej: Działka nr 260 o pow. 0,2906 ha, KI1H/00019735/0

  Opis nieruchomości: Zabudowana budynkiem b. siedziby Starostwa Powiatowego (2278,90m2) i budynkiem gospodarczym. Część nieruchomości – lokal o pow. 72,80 m2 jest wynajmowany przez osoby trzecie.

  Terminy przeprowadzonych przetargów:
  I przetarg – 25.04.2019 r.
  II przetarg – 08.08.2019 r.

  Cena wywoławcza /PLN/: 1 700 000 zł

  Termin rokowań: 30.01.2020 r. godz. 9:00

  Wysokość i termin wpłaty zaliczki: 170 000 zł płatne do 23.01.2020 r.


  rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, II piętro pokój 213.


  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu na konto Powiatu Starachowickiego ING O/Starachowice 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku sprzedającego. Zaliczka może być wniesione również w obligacjach Skarbu Państwa.


  Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.spstarachowice.bip.doc.pl w zakładce Przetargi oraz pod nr telefonu 041 276 09 35.  Kontakt:
  Starostwo Powiatowe w Starachowicach
  tel: (41) 276 09 35
  starosta@powiat.starachowice.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7170_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Starostwo Powiatowe w Starachowicach
  (41... Pokaż numer