761 266 PLN

Obiekt na sprzedaż, 1158,8 m2, Paczków

Paczków, Pocztowa

Ostatnia aktualizacja:

09 lis 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:761 266 PLN657 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 158,80 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

  Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

  NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości

  ZAPRASZA

  do składania pisemnych ofert na zakup nieruchomości położonej

  w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11  Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 434/3, k.m. 1, obręb 0001, o pow. 0,2334 ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.  Nieruchomość położona jest w Paczkowie, przy ul. Pocztowej nr. 11 w powiecie nyskim, w województwie opolskim.  Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1N/00031484/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.  Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 761 266, 00 PLN netto, (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).  Podatek zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wadium wynosi 76 127,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem zł. 00/100).

  Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 25.11.2019 r. do godz. 8:00, do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3, 45-052 Opole.  Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.  Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 25.11.2019 r., o godz. 9:00 w siedzibie Spółki Oddziału Opole przy ul. Waryńskiego nr 1 (pokój nr 308).  Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77/889 75 44, kom. 516 110 178 oraz osobiście w pok. nr 110 w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej nr 2, w dniach od 04.11.2019 r. do 22.11.2019 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).  Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronach internetowych: www.tauron-dystrybucja.pl oraz www.tauron-nieruchomosci.pl  Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2547

  Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania ofertowego:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2548

  Szczegółowe informacje o postępowaniu ofertowym:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2549

  Klauzula informacyjna:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2550  Kontakt:
  TAURON Dystrybucja SA
  tel: 77 889 75 44
  miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7113_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  TAURON Dystrybucja SA
  77 ... Pokaż numer