280 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 345,4 m2, Głuchołazy

Głuchołazy, Kaszubska Kolonia

Ostatnia aktualizacja:

09 lis 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:280 000 PLN811 PLN / m2
 • Powierzchnia:345,40 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

  Oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1,

  NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 575 920,52 PLN wniesiony w całości.

  ZAPRASZA

  do postępowania ofertowego na sprzedaż

  nieruchomości położonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1a  Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1686/1 o pow. 0,1853 ha i 1686/3 o pow. 0,0290 ha, k. m. 21 obręb 0001 Głuchołazy, oraz działek gruntu nr 573/7 o pow. 0,0100 ha i 573/8 o pow. 0,0100 ha, k.m.3 obręb 0007 Konradów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.  Nieruchomość położona jest w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej 1a w powiecie nyskim, w województwie opolskim.  Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1P/00033311/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Prudniku - V Wydział Ksiąg Wieczystych.  Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanych działkach o nr 1686/3 i 573/7, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.  Łączna cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanej nie może być niższa niż

  280 000,00 PLN netto, (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  Wadium wynosi 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)  Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 27.11.2019 r. do godz. 8:00 do kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Oleskiej 3 w Opolu.  Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.  Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. o godz. 9:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308).  Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 77 889 75 44, kom. 516 110 178, 77 889 82 90, kom. 601 513 367 lub osobiście w pok. nr 308 w Opolu przy ul. Waryńskiego 1, w dniach od 05.11.2019 r. do 26.11.2019 r., w godz. od 8:00 do 14:00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku).

  Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl


  Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2542

  Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania ofertowego:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2543

  Szczegółowe informacje o przedmiocie ogłoszonego postępowania ofertowego:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2544

  Klauzula informacyjna:
  https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2545  Kontakt:
  TAURON Dystrybucja SA
  tel: 77 889 75 44
  miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-7111_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  TAURON Dystrybucja SA
  77 ... Pokaż numer