1 292 000 PLN

Obiekt na sprzedaż, 467,5 m2, Polanica-Zdrój

Polanica-Zdrój

Ostatnia aktualizacja:

11 wrz 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 292 000 PLN2 764 PLN / m2
 • Powierzchnia:467,50 m2

Dodatkowe:

 • Typ lokalu:obiekt

  Opis:

  - OGŁOSZENIE O PRZETARGU -  FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH SP. Z O.O.

  z siedzibą w Warszawie, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7

  (dalej jako: „Spółka”)

  podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego

  nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

  POLANICA ZDRÓJ ul. PIASTOWSKA 6, powiat KŁODZKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE,

  Księga Wieczysta Nr: SW1K/00058433/4  OPIS NIERUCHOMOŚCI:

  Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 425/1 AM-8 obręb 0002 STARY ZDRÓJ o pow. 0,1188 ha, zabudowana budynkiem niefunkcjonującego Domu Wczasowego „SYRENA II” o pow. użytkowej 467,50 mkw. Budynek wzniesiony ok. 1920 r. Budynek wolnostojący, składa się z składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza, częściowo podpiwniczony. W budynku znajduje się 22 pokoi hotelowych oraz zaplecze socjalne.

  Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku.

  Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Polanicy Zdroju „Stary Zdrój – Południe”, wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XXI/141/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., na mapie dokumentu planowania przestrzennego obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem UZ/MT 2 – usługi lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: przebudowę, rozbudowę, remonty istniejących obiektów i urządzeń oraz lokalizację nowych, związanych z usługami lecznictwa uzdrowiskowego; lokalizację nowych obiektów i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym wydzielanie działek pod taką funkcję; lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie działek pod ww. komunikację; lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. urządzenia. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ/MT2 jako funkcję uzupełniającą ustala się: usługi komercyjne nieuciążliwe związane z obsługą kuracjuszy oraz ruchu turystycznego.

  Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.292.000 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) netto.

  2. Minimalna wysokość postąpienia 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 129.200 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki o numerze: 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 15.10.2019 r.

  4. Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 13:00 w Lądku-Zdrój siedzibie Domu Wypoczynkowego Rybniczanka Wanda (ośrodku wypoczynkowym Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.) przy ul. Paderewskiego 5, 57-540 Lądek-Zdrój.

  5. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu należących do Spółki (dalej jako „Regulamin”), który został opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.fwp.pl oraz wyłożony w siedzibie Spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7.

  6. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się z treścią obwieszczenia szczegółowego o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.fwp.pl, oraz wywieszonego w siedzibie spółki: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 lok. 7, Warszawa.  Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki (02-793 Warszawa ul. Belgradzka 48 lok. 7) lub pod numerem telefonu: +22 446 89 01.  Kontakt:
  Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.
  tel: +22 446 89 01
  akaczorowska@fwp.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-6970_3186_OOS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o.
  +22... Pokaż numer