786 914 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 100600 m2, Wysowa-Zdrój

Wysowa-Zdrój (powiat gorlicki, gmina Uście Gorlickie)

Ostatnia aktualizacja:

14 lut 2020Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:786 914 PLN8 PLN / m2
 • Powierzchnia:100 600 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE

  ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej

  w miejscowości Wysowa – Zdrój.


  Lp.: 1.

  Nr działki: 651/3

  Pow. [ha]:
  10,0600 ha
  ŁVI-0,3700
  PsVI-8,6900
  LsIII-1,0000

  Nr KW: NS1G/00037436/5

  Położenie: Wysowa – Zdrój
  Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana w terenie atrakcyjnym pod względem lokalizacji, w pobliżu prawosławnego sanktuarium na Górze Jawor. Dojazd do nieruchomości stanowi nieurządzona droga gminna.

  Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: część tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej o szczególnej ekspozycji krajobrazowej - MNL/k (ok. 2 ha), część tereny rolne o szczególnej ekspozycji krajobrazowej - R/k, część drogi publiczne klasy D – KD-d.

  Cena wywoławcza: 786.913,50 zł
  +23% VAT
  od wartości gruntów budowlanych

  Wadium: 78.700,00

  Godzina przetargu: 10:00


  Przetarg odbędzie się 17 KWIETNIA 2020 r. w Uściu Gorlickim w budynku urzędu gminy (sala narad, pok. nr 2) o godz. 10:00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

  Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto BS Grybów Oddz. Uście Gorlickie 68879710390030030015150005 lub w gotówce do kasy Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim najpóźniej do 14 KWIETNIA 2020 r. (WTOREK). Wadium uważa się za wniesione pod warunkiem wpływu wpłaty na konto Urzędu Gminy do dnia 14 kwietnia 2020 r.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium przepada, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny zgłosić się z dowodem osobistym.

  W przypadku osób prawnych wymagane dokumenty to: odpis aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.  UWAGA!

  Przedmiotem postępowania przetargowego są nieruchomości, w części przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny rolne. Tym samym do ich sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.). Notarialne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz zwycięzcy przetargu, będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu przez niego warunków ustawowych, przewidzianych przepisami przywołanego wyżej aktu prawnego dla nabywców gruntów rolnych.  W odniesieniu do nieruchomości na których znajduje się użytek leśny (Ls) bądź w MPZP stanowią one tereny lasów niepaństwowych – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa pierwokup tego gruntu.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście Gorlickie nie uwzględnia danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego, mogących mieć wpływ na warunki zabudowy poszczególnych działek – dane te są dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz pod adresem: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3  Zastrzega się odwołanie przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 26 września 2019 r., II – 30 grudnia 2019 r.  Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (pok. 5). Kontakt: tel. 18 351-60-41 wew. 37; mail: gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl  Ogłoszenie poprzez:

  1/. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń; 2/. www.monitorurzedowy.pl; 3/. www.usciegorlickie.pl (zakładka: Inwestor); 4/. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie

  Kontakt:
  Urząd Gminy Uście Gorlickie
  tel: 18 351-60-41 wew. 37
  gospodarka_gruntami@usciegorlickie.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-25816_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Urząd Gminy Uście Gorlickie
  18 ... Pokaż numer