1 521 750 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 11478 m2, Dzierżoniów

Dzierżoniów

Ostatnia aktualizacja:

03 gru 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 521 750 PLN133 PLN / m2
 • Powierzchnia:11 478 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  Syndyk Masy Upadłości  Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 24 października 2019 r. sygn. akt VI GUp 182/18 zatwierdził warunki II aukcji – sprzedaży następujących składników masy upadłości:

  prawa wieczystego użytkowania niezabudowanych dz. 200/7, 200/9, 200/8, 200/10, 200/4 o łącznej powierzchni 1,1478 ha, położonych w Dzierżoniowie przy ul. Prochowej, oddanych w wieczyste użytkowanie do dnia 5 grudnia 2089 r., objętych księgami wieczystymi: SW1D/00028526/7, SW1D/00049543/5, SW1D/00047117/6, Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie,
  dokumentacji projektowej dotyczącej budowy galerii handlowej na ww. działkach.


  Cena wywoławcza wynosi 1 521 750,00 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto, na którą składa się: kwota 1 496 250,00 zł netto co stanowi 75% wartości nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży wynikającej z operatu szacunkowego wykonanego na potrzeby postępowania upadłościowego oraz kwota 25 500,00 zł netto stanowiącą 75% wartości dokumentacji projektowej.

  Termin aukcji wyznaczony został na dzień 19 grudnia 2019 r. godz. 13:30, sala nr 47 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego nr 24, a termin składania pisemnych oświadczeń określonych w pkt IV §1 pkt 4 a-c regulaminu aukcji najpóźniej na posiedzeniu w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem.

  Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek 18 1930 1770 2130 0121 5072 0001 – najpóźniej w dniu 18 grudnia 2019 r. Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie,

  Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium, jest złożenie na ręce syndyka przed rozpoczęciem aukcji, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że:

  a) zapoznał się z warunkami i regulaminem aukcji i akceptuje je,

  b) zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu aukcji i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 kodeksu cywilnego,

  c) zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów (podatki, opłaty) związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw,

  d) numer rachunku bankowego, na które powinno zostać zwrócone wadium.

  Kwotę postąpienia ustala się na sumę 20 000,00 zł lub jej wielokrotność.

  Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z Warunkami Aukcji w biurze syndyka w Cieszynie, ul. Korfantego nr 37 oraz pod numerem telefonu 502 151 312; adres mailowy: syndyk.pilch@gmail.com.

  Z przedmiotem aukcji można się zapoznać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.  Kontakt:
  Syndyk Renata Pilch
  tel: 502 151 312
  syndyk.pilch@gmail.com


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-25172_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Syndyk Renata Pilch
  502... Pokaż numer