240 000 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 8499 m2, Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój

Ostatnia aktualizacja:

03 gru 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:240 000 PLN28 PLN / m2
 • Powierzchnia:8 499 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  Jedlina-Zdrój, dn. 02.12.2019 r.

  GPM.6840.9.2019

  WYCIĄG

  Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU



  B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

  ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,8499 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 687, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079201/2.



  1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

  1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8.9M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

  2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.



  2. CENA WYWOŁAWCZA: 240 000 zł

  Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.



  3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

  Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.



  4. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

  Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 25 000 zł na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 31 grudnia 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – działka nr 687”.



  5. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI:

  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia wywieszony zostanie na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.



  6. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

  Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

  ul. Poznańska nr 2

  tel. 748510963

  nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

  Sporządziła: J. Wiśniewska



  Kontakt:
  Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
  tel: 748510963
  nieruchomosci@jedlinazdroj.eu


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-25169_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
  748... Pokaż numer