146 480 PLN

Działka leśna na sprzedaż, 21443 m2, Trzebinia

Trzebinia, Kopalniana

Ostatnia aktualizacja:

19 cze 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:146 480 PLN7 PLN / m2
 • Powierzchnia:21 443 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:leśna

  Opis:

  TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A,

  Oddział w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141,

  NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości.

  ZAPRASZA

  do nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż

  nieruchomości położonej w Trzebini przy ul. Kopalnianej  Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 400/23 o pow. 2,1443 ha k. m. 2 obręb Wodna.  Nieruchomość położona jest w Trzebini przy ul. Kopalnianej w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim.  Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KR1C/00095975/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie - V Wydział Ksiąg Wieczystych.  Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce nr 400/23, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.  Oferowana cena zakupu nieruchomości opisanej powyżej nie może być równa lub niższa niż 146.480,00 PLN netto, (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).  Wadium wynosi 14.648,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100)  Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 09.07.2019 r. do godz. 9:00 do Kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie (42-500), pok. 118

  Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

  Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 09.07.2019 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 (pokój nr 306).  Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do godz. 15:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:30 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Małobądzkiej 141 pokój nr 313 oraz telefonicznie: Pan Radosław Chromik, tel. 32 766-50-50, 516-110-467 lub mailowo: radoslaw.chromik@tauron-dystrybucja.pl.

  Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl
  Pliki do pobrania
  Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2027

  Szczegółowe informacje o przedmiocie ogłoszonego postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2028

  Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2031

  Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2032

  Kontakt:
  TAURON Dystrybucja SA
  tel: 32 766-50-50
  radoslaw.chromik@tauron-dystrybucja.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-23538_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  TAURON Dystrybucja SA
  32 ... Pokaż numer