29 040 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 2420 m2, Sulęczyno

Sulęczyno

Ostatnia aktualizacja:

13 cze 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:29 040 PLN12 PLN / m2
 • Powierzchnia:2 420 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym W KARTUZACH

  RYSZARD PRYZMONT

  Kancelaria Komornicza Nr I w Kartuzach

  83-300 Kartuzy ul.Jeziorna 2

  tel. 58 681 18 68 e-mail: kartuzy.pryzmont@komornik.pl

  www.kartuzy-komornik.pl

  Km 836/18  sygnatura akt sądowych I Co 854/17

  sygnatura akt komorniczych Km 836/18 i inne  OBWIESZCZENIE

  O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont prowadzący Kancelarię Komorniczą w Kartuzach, ul. Jeziorna 2, 83-300 Kartuzy, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, sala 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: KORPOS Sp. z o.o. w likwidacji, położonej: 83-320 SULĘCZYNO, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/00049721/8.

  Opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 77/3 o powierzchni 2.420,00m2. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako RV- grunty orne. Działka posiada warunki podłączenia do sieci: wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obszarze strefy opisanej jako w części tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zagrodowej z drobnymi usługami, w części w strefie terenów rolniczych z rozproszoną zabudową zagrodową. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą gruntową.  Suma oszacowania wynosi 38.720,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29.040,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.872,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach mieszczącym się pod adresem : ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Komornik Sądowy

  Ryszard Pryzmont  Kontakt:
  KSR Ryszard Pryzmont
  tel: 58 681 18 68
  kartuzy.pryzmont@komornik.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-23472_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  KSR Ryszard Pryzmont
  58 ... Pokaż numer