84 500 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 901 m2, Gołdap

Gołdap, Żeromskiego

Ostatnia aktualizacja:

13 cze 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:84 500 PLN94 PLN / m2
 • Powierzchnia:901 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  Burmistrz Gołdapi  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gołdapi przy ulicy Żeromskiego, o powierzchni 0,0901 ha składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 813/12.  Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze Wieczystej o nr: OL1C/00006683/4.  Cena wywoławcza nieruchomości - 84 500,00 PLN + 23% VAT

  Wadium - 8 000,00 PLN  – Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;

  – Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu;

  – Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;

  – Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;

  – Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;

  – Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;

  – Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń

  – w rozporządzaniu, hipotek, nie są przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.  Przetarg odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 1000 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) w tytule należy podać numer ewidencyjny działek(i).  Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 12 lipca 2019 r. włącznie lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter).  Dowód tożsamości uczestnik przetargu powinien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.  W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

  Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.  Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87 615 60 54  Kontakt:
  Urząd Miasta Gołdap
  tel: 87/ 615 60 54
  sekretariat@goldap.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-23471_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Urząd Miasta Gołdap
  87/... Pokaż numer