42 445 PLN

Działka budowlana na sprzedaż, 4442 m2, Sedranki

Sedranki (powiat olecki, gmina Olecko)

Ostatnia aktualizacja:

15 mar 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:42 445 PLN10 PLN / m2
 • Powierzchnia:4 442 m2

Dodatkowe:

 • Rodzaj działki:budowlana

  Opis:

  ZARZĄD POWIATU W OLECKU OGŁASZA PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU


  OPIS NIERUCHOMOŚCI:

  Nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną (działka 240/2 – teren zieleni izolacyjnej, część działki 232 – tereny użytków rolnych), położone w obrębie wsi Sedranki wraz z udziałem w działce o nr geod. 238 o pow. 0,3114 ha, stanowiącej ciąg komunikacyjny. Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych w Olecku prowadzi Księgi Wieczyste Nr OL1C/00003437/4 i OL1C/00037762/8. (Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23 %.).  1) działka 232 o pow. 0,4442 ha; Wadium: 4 200 zł Cena wywoławcza: 42 445,45 zł

  2) działka 233 o pow. 0,3304 ha; Wadium: 3 200 zł Cena wywoławcza: 31 945,45 zł

  3) działka 237 o pow. 0,2934 ha; Wadium: 2 900 zł Cena wywoławcza: 28 445,45 zł

  4) działka 240/1 i 240/2 o pow. 0,3026 ha; Wadium: 3 200 zł Cena wywoławcza: 31 945,45 zł  Dodatkowo nabywca każdej nieruchomości zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 240,00 zł.  Nieruchomości usytuowane są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr IX/67/03 z dnia 2003-06-25.

  Nabywca każdej nieruchomości będzie pokrywał koszty sporządzenia Aktu Notarialnego nabytej nieruchomości.

  Okazanie granic nabytej nieruchomości nabywcy dokonywać będą na własny koszt.

  Przyłączenie nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej nabywcy działek dokonają we własnym zakresie.

  Na działkach nie były wykonywane badania geologiczne.

  Wszelkie prace zwiększające koszty budowy ponosić będą nabywcy.

  Przedmiotem licytacji jest wartość każdej nieruchomości stanowiąca jej cenę wywoławczą.

  FORMA NABYCIA: nieruchomość zostanie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowej 32 nr:

  33 2030 0045 1110 0000 0184 9010

  z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 12.04.2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

  W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

  Osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

  Przetargi na powyższe nieruchomości odbyły się w dniach: 19.04.2018 r., 05.07.2018 r., 27.09.2018 r., 14.02.2019 r.

  Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  1) Dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków.

  2) W przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości i upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu.

  3) W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

  Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.

  Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

  Olecko, 87 739 18 59, 87 520-24-75, 87 520-21-47, 87 520-22-94, (upoważniony do udzielenia informacji jest Tomasz Ulikowski) lub www.spolecko.bip.doc.pl


  Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.  Kontakt:
  Starostwo Powiatowe w Olecku
  tel: (87) 520-24-75
  starostwo@powiat.olecko.pl


  Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
  Numer ogłoszenia: 0043075-S-22503_3186_OGS
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Bezpośrednio
  Starostwo Powiatowe w Olecku
  (87... Pokaż numer