20 000 PLN

250 ZŁ RATA! 200 m od Jeziora Dołgie

Dołgie (powiat gryfiński, gmina Gryfino), ,

Ostatnia aktualizacja:

16 kwi 2019Odśwież

Podstawowe:

 • Cena:20 000 PLN38 PLN / m2
 • Powierzchnia:521 m2

Dodatkowe:

  Opis:

  250 ZŁ / MIESIĄC
  KUP BEZ BANKU NA RATY!

  PROMOCJA!!! W PROGRAMIE SPRZEDAŻY NA RATY

  - działka może być sprzedana w promocji w programie na nieoprocentowane raty ze spłatą rozłożoną na 5 lat.

  Złóż własną propozycję.

  Kupujący nie płaci 2% PCC!

  DZIAŁKA BUDOWLANA

  WRAZ Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE Z DOSTĘPEM DO JEZIORA (PLAŻA).

  Działka budowlana położona nad Jeziorem Dołgie (pow. jeziora ok. 310 ha).
  Położona ok. 200 m od jeziora w pobliżu działek zabudowanych pięknymi nowymi domami jednorodzinnymi.

  Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok.19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
  Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek - Biały Bór.
  Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
  Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

  Powierzchnia oraz cena działki:

  - działka nr 198/355 pow. 521 m2 cena 20 000 zł;

  Zakup na nieoprocentowane raty bez banku:

  - minimalny wkład własny - 25%;

  - po wpłacie 25% stajesz się już właścicielem;

  - spłata w ratach miesięcznych lub innych;

  - okres spłaty nawet do 5 lat (60 miesięcy);

  - bez sprawdzania zdolności kredytowej;

  - zabezpieczenie - tylko hipoteka.

  GRUNT TO DOBRA INWESTYCJA!

  5% UPUSTU PRZY ZAKUPIE BEZ RAT

  W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działka oznaczone symbolem 126MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.

  Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
  - wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
  - geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
  - nachylenie połaci dachowych: 30 - 50 stopni;
  - powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
  - powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.

  W ramach terenu zlokalizowana jest strefa "WII" ochrony stanowiska archeologicznego.

  Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
  a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;

  b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
  - ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
  - nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
  - ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
  - na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
  - w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;

  - zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
  - ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.

  Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

  - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
  - zaopatrzenie w wodę: z sieci;
  - odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
  - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

  Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:
  - zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.

  Media:
  - prąd - podłączenie za opłatą przyłączeniową,
  - wodociąg - przebiega przez drogę wewnętrzną,
  - kanaliza - planowane szambo szczelne, a docelowo kanalizacja gminna.

  Klasy gruntów: grunty orne RV.
  Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

  Sprzedaż wraz z udziałem w działkach - drodze wewnętrznej (dojazdowej).

  Do sprzedaży przeznaczone są także sąsiednie działki.

  Kupujący bez prowizji.
  Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Sprzedającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
  Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
  Proponujemy Państwu również bezpłatną usługę doradztwa kredytowego:
  - zweryfikujemy zdolność kredytową,
  - pomożemy wybrać najkorzystniejszą ofertę,
  - załatwimy wszelkie formalności.

  ZAPRASZAMY, tel. 600 975 867
  Numer ogłoszenia: 0036224-S-0504938
  • Zgłoś błąd
   • Ogłoszenie nieaktualne
   • Błędny adres
   • Błąd w opisie
   • Publikowane wielokrotnie
   • Inny
  Pomorska Giełda Nieruchomości
  Grzegorz Mazurkiewicz
  608... Pokaż numer