1 PLN

Nieruchomość komercyjna do wynajęcia, 1116 m2, Sosnowiec

Sosnowiec

Ostatnia aktualizacja:

ponad 3 mies temuOdśwież

Podstawowe:

 • Cena:1 PLN0,00 PLN / m2
 • Powierzchnia:1 116 m2

Dodatkowe:

   Opis:

   "Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu".
   Uniwersytet Śląski
   40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
   Ogłasza konkurs ofert , na wynajem budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6


   Przedmiotem konkursu jest : wynajem powierzchni budynku Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ul. Pułaskiego 6.
   Dla nieruchomości , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Księgi Wieczyste o nr KA1S/00012102/1.
   W skład powierzchni udostępnionej przez Uniwersytet w ramach postępowania wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 1116 m².
   Uczelnia dopuszcza różne formy działalności gospodarczej dla wskazanego obiektu w tym całkowitą zmianę charakteru użytkowego obiektu.
   Nieruchomość , w której znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem konkursu stanowią własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - zobowiązań i obciążeń- brak.
   Pisemna oferta powinna zawierać :

   1)datę sporządzenia oferty
   2)proponowaną stawkę netto czynszu najmu .
   3) warunki szczegółowe oferty takie jak:
   -koncepcja zagospodarowania przedmiotu najmu
   -czas obowiązywania umowy
   -skrócony opis działalności jaką oferent zamierza prowadzić w przedmiocie najmu
   -szacunkowa kwota środków finansowych jaką oferent zamierza zainwestować w obiekt.
   4)oświadczenie o zapoznaniu się z „Zasadami i trybem oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” ujętymi w zarządzeniu nr 30/2013 z dnia 21 lutego 2013 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
   5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie :
   a) zaświadczenia o nr NIP
   b) zaświadczenia o nr REGON,
   c) odpisu z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu ( wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający , nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert )
   6) Pozostałe warunki formalne jakie powinna spełniać oferta określa wspomniane powyżej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego . Pełny tekst zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego pod adresem http://us.edu.pl/ w zakładce prawo bądź w siedzibie uczelni w Katowicach przy ul Bankowej 12 w Dziale Organizacyjno - Prawnym parter pok. nr 1.


   Pisemne zgłoszenia udziału w konkursie w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach , oznaczone hasłem „Konkurs- wynajem budynku -Sosnowiec ul Pułaskiego 6” należy składać w biurze Działu Gospodarowania Nieruchomościami, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 pok. 67 do dnia 2.08.2019 godz. 10.00
   Przystępujący do konkursu powinien:   Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym budynku oraz pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
   Złożyć pisemne oświadczenie, że zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
   Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
   Przystępujący do konkursu nie może w dniu otwarcia kopert posiadać żadnych zaległości finansowych wobec Uniwersytetu Śląskiego z tytułu jakichkolwiek innych umów.


   Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w dniu 2.08.2019 o godz.10.30 w sali nr 24 w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.
   Szczegółowe zasady, tryb i warunki konkursu można otrzymać w Dziale Organizacyjno -Prawnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 pokój 1 tel. 323591455) i w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Bankowa 12 pok. 67 ( Tel 32 3592250 ,2253 ) lub na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego - http://www.us.edu.pl (ogłoszenia)
   Uniwersytet Śląski zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyny.
   "Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu".

   Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
   Numer ogłoszenia: 0036199-W-NET_BW_886
   • Zgłoś błąd
    • Ogłoszenie nieaktualne
    • Błędny adres
    • Błąd w opisie
    • Publikowane wielokrotnie
    • Inny
   Sprawdź zdolność kredytowąSprawdź zdolność kredytową
   Netinterpress
   Izabela Kulesza
   730... Pokaż numer